Om mig

Hvem er jeg?

Jeg underviser og vejleder forældre til børn med symptomer på angst, stress eller depression. Jeg arbejder også med unge og unges trivsel og tanker.

Mistrivsel ofte har rod i overtænkning af både indre og ydre problematikker, og jeg samarbejder med forældre eller unge og giver dem værktøjer til forståelse og håndtering af de aktuelle problematikker.

Jeg har mere end 10 års erfaring som sygeplejerske med speciale i krisearbejde og arbejder med håndtering og forebyggelse af krisereaktioner, stress og angst med fokus på trivsel hos den enkelte og hos familier.

Jeg tilbyder samtaler i stress- og kriserådgivning i både enkeltsamtaler og længere forløb. Desuden er det muligt at kontakte mig for udredning og samtaler i akut opståede krisesituationer.

  

Baggrund:

  • Sygeplejerske
  • Master i Voksenuddannelse, Aarhus Universitet
  • Metakognitiv terapeut
  • Specialist i Psykotraumatologisk intervention
  • Stresscoach med metakognitivt fokus
  • Coach

Hvordan arbejder jeg?

Jeg brænder for at hjælpe mennesker gennem udfordringer, forandringer og overgange i livet. Ved at få klarhed over, hvad der står i vejen for glæden, kan resultatet blive en tydeligere retning i livet. At ændre gamle tankemønstre kan åbne op for en ny måde at være i verden på. Jeg forstår hvad der driver mennesker, og er nysgerrig på om du har tankemønstre, der begrænser dig. Min livsfilosofi er, at livet skal leves så ærligt som muligt. Det kan være svært at finde ind til det meningsfulde, for hvad er det? Det kan være svært at finde svaret selv, og det kræver mod at række ud efter vejledning og støtte.

Jeg gør en dyd ud af at møde andre mennesker med nærvær, nænsomhed og ærlighed. Jeg undrer mig og stiller spørgsmål med indlevelse og forståelse for den problematik, som du oplever. Jeg har en stor erfaring fra mit liv, som giver mig mulighed for at nuancere min tilgang til dig og møde dig der, hvor du er i livet.