FAQ

Hvad er Coaching?

Coaching er en samtale, som kan motivere og inspirere dig til at blive skarpere på dine ressourcer færdigheder og potentialer og herigennem skabe forandring. Coaching kan skabe indsigt om konsekvenserne af valg og fravalg, så du kan vælge bevidst. Gennem samtale kan du finde en retning for den vej du ønsker for dit liv. Hvis du føler dig mellemtilfreds og tænker, at der må være mere til dig i dette liv, så kan du med coaching finde frem til hvad der står i vejen.  Måske ønsker du at få gjort op med de begrænsninger, som du kan føle, men ikke definere. Sommetider kan vi mærke at vi trænger til at arbejder med vores skyggesider, og her kan jeg hjælpe dig.

Hvad er stresscoaching?

Der findes forskellige tilgange til stress. Jeg anvender en metode, som hurtigst muligt hjælper dig ud af din psykiske mistrivsel. Jeg er certificeret stresscoach med metakognitivt fokus. Det betyder at jeg arbejder med fokus på hvad dine tanker gør ved dig, og støtter dig i at ændre din strategi, så du kommer ud af din lidelse. Metoden er helt ufarlig og meget ligetil, og kan med fordel anvendes i forhold til andre områder af dit liv, hvor du har en oplevelse af, at dine tanker stikker af og ikke kan kontrolleres.

Er der rigtige og forkerte svar?

Vi taler sammen om, hvad du har brug for. Måske ved du det ikke nøjagtigt, og måske er du i krise eller måske er du bare mellemtilfreds. Ved første samtale finder vi ud af, hvad du har brug for og bliver enige om et mål for vores samarbejde. Jeg er trænet i at lytte og observere de små signaler, som du ikke selv er opmærksom på. Jeg ser tingene fra andre vinkler, og jeg har ikke aktier i dit liv. Hos mig er alle tanker tilladt, og vi taler sammen fortroligt. På denne måde kan du gå efter at få mål og drømme opfyldt, eller slet og ret få det bedre med dig selv. Og du kan ikke sige noget forkert.

Er coaching terapi?

Coaching er ikke terapi. Coaching er resultatorienteret, og vi arbejder med det du er og det du kan, og det giver indsigt. Jeg vil selvfølgelig gerne høre om dit liv, og dermed kan vi berøre fortiden, men vi fokuserer mere på nuet og på fremtiden. I coaching ser jeg på de underliggende begrænsninger og overbevisninger, men også på de ressourcer og muligheder, som du allerede besidder. At coaching kan have en terapeutisk virkning er en anden sag, fordi coaching kan give dig en indsigt og forståelse, som du ikke var opmærksom på i begyndelsen. Men hvis jeg oplever, at du har brug for hjælp til problemer, som er udenfor mit kompetenceområde f.eks. alkoholmisbrug eller overgreb, så vil jeg henvise dig til specialister inden for disse områder.

Virker det?

Hvis du er klar til at arbejde med dig selv, og få ny indsigt, blive klogere på dig selv, finde ressourcer du ikke er klar over at du besidder og måske gå nye veje, så er du godt på vej. Vi skal selvfølgelig sammen finde ud af, hvad vi skal arbejde med. Måske er du bare frustreret og ikke klar over præcis hvad dit mål er, men det er helt normalt. Jeg vil lytte til dig, og sammen med dig afdække dine mål, støtte dig i din proces og resultatet kan blive, at du fremover kan leve et liv med større indsigt.

Kan alle ikke kalde sig coach?

Jo, det er en fri titel, så man skal se sig om. Jeg er sygeplejerske og har en Master i voksenuddannelse. Desuden er jeg coachuddannet hos Manning Inspire, og er certificeret stresscoach fra Metakognitivt Institut. Se mere under om mig. Jeg har en bred faglig erfaring bl.a. indenfor Stress, PSTD, depression og sorg, som betyder at jeg kan støtte dig der hvor du har behov. Som sygeplejerske føler jeg mig godt rustet til at tage imod dig. Men kommer vi ind på områder, hvor jeg ikke føler mig kompetent, vil jeg hjælpe dig med at finde nogen som kan hjælpe dig i din aktuelle situation.

Kan jeg prøve det uden at binde mig?

Ja, det kan du selvfølgelig. Du er velkommen til at kontakte mig for en samtale, hvor vi kan tale sammen om, hvad du kan have brug for. Det koster ikke noget.

Skal vi mødes personligt?

Vi kan sagtens arrangere at mødes over Skype eller vi kan mødes i min klinik i Hillerød.

Torvet 5B, 1,
3400  Hillerød
Tlf. 4080 3090

Persondataforordringen

Privatlivspolitik.

Jævnfør persondataforordningen General Data Protection Regulation af 25. maj 2018, i dagligt tale GDPR, skal jeg her oplyse følgende for Firmaet Lene Helweg:

Dataansvarlig:

Lene Helweg
Torvet 5, 1
3400  Hillerød
CVR: 20880236

Virksomheden er bekendt med persondataforordningen, og følgende kan oplyses:

Formål med behandlingsaktivitet:

Coaching, undervisning og rådgivning.

Registrerede:

Klienter eller pårørende

Kategorier af oplysninger:

Under samtaler kan der komme personoplysninger frem såsom:

almindelige personoplysninger (navn, mailadresse, bolig, økonomi, uddannelse, civilstatus, stilling, sygedage)

særligt følsomme oplysninger (Religion, seksuelle præferencer, helbredsoplysninger)

Der opbevares aldrig cpr-nummer.

Håndtering af oplysninger:

Oplysninger om behandlingsforløb og personoplysninger er strengt fortroligt og videregives eller videreformidles ikke under nogen omstændighed.

Oplysninger opbevares aldrig elektronisk, men er udelukkende i håndskrevet form, som en del af et behandlingsforløb. Disse oplysninger opbevares forsvarligt. Alle data destrueres umiddelbart efter et behandlingsforløb afsluttes, medmindre andet aftales skriftligt. I mellemtiden opbevares alle noter forsvarligt i et aflåst skab.

Klienter kan til en hver tid få oplyst, hvilke data der opbevares.

Materialet kan ikke udleveres skriftligt, men kan overdrages mundtligt.

Oplysninger opbevares på forsvarlig vis.

Tilmelding til nyhedsbrev sker med mailadresse. Disse oplysninger er udelukkende til internt brug og deles ikke med tredjemand.

Der er indgået databehandleraftale med hostingfirmaet bag denne hjemmeside.