• Har du mistet kontrollen over dine tanker?
  • Er du overmandet af stress eller angst?
  • Er dit barn stresset og føler du dig magtesløs?
  • Føler du dig ikke rigtig glad uden at vide hvorfor?
  • Kan du ikke mærke lykke i dit liv?

Der kan være mange årsager til, at livet føles tungt i perioder. Tankerne kan myldre rundt i hovedet, og du kan opleve at du har mistet kontrollen med angst eller stress til følge. Hvis du føler, at dit liv står i stampe. så kan det give god mening at bede om hjælp.

Nogle få fokuserede samtaler kan ændre din opfattelse af din situation. Måske kan du bare ikke klare det selv. Jeg kan give dig værktøjerne, du mangler.

Jeg kombinerer min viden inden for metakognitiv terapi, sygepleje, udvikling af mennesker og håndtering af modgang og svære livssituationer i en fokuseret samtale med dig. Vi skal sammen finde fokus og få klarhed over, hvad der står i vejen for at leve fuldt og helt. Små retningsændringer i livet kan gøre en stor forskel, og det kan være givende at tale med en udenforstående, som ikke har aktier i dit liv, men som kan hjælpe dig med at sætte tingene i perspektiv og få skabt handling.

Resultatet:

Jeg tror på, at alle kan flytte sig og skabe et liv, hvor der er balance mellem det livsgrundlag, du selv har skabt, og de udfordringer, som livet kan give. Det giver mulighed for at leve et liv med flere nuancer, indre ro, glæde og kærlighed til dig selv og til andre.

Kontakt mig gerne for en afklarende samtale. Det er gratis.

Vi skal altså huske, at livet foregår mestendels uden for vores eget hoved. Derfor skal vi stoppe med at mærke efter inden i os selv hele tiden.

Vores opmærksomhed skal være ude i verden
– uden for os selv.

Det er derude at glæden, lykke og selvværd hentes: i samværet med andre, i interaktion med andre, som en del af noget, der er større end os selv.

– Lene Helweg